Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym

***

Obecnie szkolenie to prowadzę we współpracy z najstępującą firmą szkoleniową:

21.03 - Prestige Europejskie Centrum Kształcenia, Sylwia Jasińska, tel. (32) 738-51-90, https://prestige-eck.pl/

25.04 - Anvix, Andrzej Jania, tel. 608-064-422, https://anvix.pl/


Istnieje możliwość zamówienia szkolenia in house tj. w siedzibie klienta lub on line – tel. 507-551-994, r.pr. Agnieszka Lisak.

***

Program szkolenia:
- Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników... Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).
- Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej. Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy? Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej? Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?
- Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?
- Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie rodzaju prokury i prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).
- Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?
- Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?
- Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Zmiana właściwości miejscowej sądu.
- Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
- Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.
- Najczęciej popełniane błędy przy pisaniu umów.
- Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem)?
- Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).
- Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
- Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji -  praca z dokumentem.
- Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
- Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?
- Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.
- Dwa rodzaje wpisów do KRS konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różnią?
- Wprowadzanie procedur zabezpieczających wspierających udzielanie kredytów kupieckich w firmie.
- Zasady udzielania kredytów kupieckich. Wprowadzanie w firmie rozwiązań globalnych dotyczących zabezpieczania interesu sprzedawcy przy udzielaniu kredytów kupieckich.
- Formy zabezpieczania zobowiązań: weksel, gwarancje bankowe, akredytywa, poręczenie.
- Badanie wiarygodności klienta, sposoby zabezpieczenia.

***

 

 

Szkolenia prawo, szkolenia prawne: Zasady zawierania i zabezpieczania umów w obrocie prawnym

 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków