Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Ujawnianie umów przez jednostki sektora finansów publicznych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów

Obecnie szkolenie to prowadzę we współpracy z następującą firmą szkoleniową:

11.03, 13.04, 13.05, 15.06 - Afir, Halina Piwowarczyk, tel. (22) 668-92-49, http://www.afir.co/ 

11.04 - Anvix, Andrzej Jania, tel. 608-064-422, https://anvix.pl/

12.04, 19.05 - Effect Group, tel. (+22) 416 55 55, https://effectgroup.pl/

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia in house tj. w siedzibie klienta lub w dodatkowym, uzgodnionym terminie on line – tel. 507-551-994, r.pr. Agnieszka Lisak. 

***

Program szkolenia:

- Pojęcie jednostki sektora finansów publicznych i tym samym podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy (Ustawa o finansach publicznych).

- Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie prywatności osoby fizycznej. Analiza orzecznictwa.

- Czy obowiązkowi publikacji podlega umowa o pracę, umowa zlecenie z osobą fizyczną?

- Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią?

- Kiedy tajemnica przedsiębiorcy może doprowadzić do odstąpienia od publikacji?

- Ograniczenia w publikacji umów z uwagi na art. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jakich umów dotyczy obowiązek publikacji?

- Problematyka umów sprzedażowych. Czy zakład wodociągowy (będący samorzadowym zakładem budżetowym) ma obowiązek publikacji każdej zawartej umowy o dostawą mediów?

- Problematyka umów stanowiących przedmiot działalności podmiotu np. umowy zawierane przez NFZ.

- Formy czynności prawnych, w tym problematyka formy dokumentowej i szczególnej, o których mowa w ustawie. 

- Umowa ustna a faktura. Czy faktura realizuje znamiona formy dokumentowej?

- Umowa ustna a obowiazek publikacji.

- Problem ustalania wartości umów zawieranych na czas nieokreślony (tj. dotyczących świadczeń powtarzalnych) w kontekście kwoty 500 zł, od której powstaje obowiązek publikacji. Jak liczyą w/w kwotę?

- Na kim ciąży obowiązek publikacji?

- Kto ponosi odpowiedzialność karną w sytuacji, gdy kierownik nie jest w stanie sam dokonywać raportowania i powierza swoje obowiązki pracownikowi, pracownik czy kierownik?

- Wprowadzanie procedur wewnątrznych zapewniających sprawne raportowanie umów. Co dobrze napisania procedura powinna zawierać, by mogła chronić kierownika jednostki od odpowiedzialności karnej.

- Termin publikacji. Od jakiego momentu należy liczyć termin w przypadku umów, które nie są podpisywane jednocześnie?

- Jakie informacje dot. umów podlegają publikacji? 

- Na czym polega obowiązek podania wyłączenia spod zakresu publikacji? Czy wyłączenie takie może mieć charakter zbiorczy?

- W jakim terminie należy dokonać obowiązku publikacji?

- Czy za brak publikacji grożą sankcje?

- Wady ustawy.

- Jak korzystać z obowiązków informacyjnych nałożonych przez ustawodawcę w Ustawie o finansach publicznych w kontekście zwalczania nadużyć we własnej jednostce? Zalety ustawy.

-Definicja korupcji. 

- Przykłady korupcji:

- zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców,

- transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, opinie, sprzedaż znaku towarowego …),

- problematyka umów marketingowych a korupcja,

- zagrożenia związane z zawieraniem umów sponsoringu i darowizn…

- omówienie antykorupcyjnej normy ISO 37001 – wybrane zagadnienia,

***Szkolenia prawo, szkolenia prawne: Obowiązek ujawniania umów przez jednostki sektora finansów publicznych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Finansów

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków