Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych (szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości)

***

Obecnie szkolenie to prowadzę we współpracy z następującymi firmami szkoleniowymi:

05.04 - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Andrzej Sadrakuła, tel. 533-802-101, https://frdl.org.pl/

11.04 - Anvix, Andrzej Jania, tel. 608-064-422, https://anvix.pl/

22.04 - Gamma, Monika Tarczyńska - Nowak, tel. 505-273-500, https://www.projektgamma.pl/

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia in house tj. w siedzibie klienta lub on line – tel. 507-551-994, r.pr. Agnieszka Lisak.

***

Program szkolenia:
I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:
- rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,
- jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?,
- Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,
- co to jest zbiór dokumentów,
- kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?,
- co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?,
- czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?,
- czy nieruchomość może nie mieć właściciela?,
- co to są akta księgi wieczystej?,
- co to jest księga wieczysta dawna?,
- problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów (ujęcie historyczne),
- własność,
- ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),
- użytkowanie wieczyste,
- służebność,
- odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,
- rekojmia wiary publicznej księg wieczystych (wyjątki),
- zasada jawności księg wieczystych. 
II. Analiza poszczególnych działów księg wieczystych (praca z dokumentem - 53 strony):
1. Oznaczenie księgi wieczystej.
2. Dział I - O Oznaczenie nieruchomości.
3. Dział I – SP Spis praw związanych z własnościć.
4. Dział II – Własność.
5.Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.
6. Dział IV – Hipoteka.   
III. Podstawy z zakresu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

***

 
Szkolenie prawo, szkolenie prawne: Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych (szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości)


Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków