Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

 

**************************************** 

 I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksig wieczystych:

 

- rodzaje odpisów z ksig wieczystych i zasady ich pobierania,

- jak ustali numer ksigi wieczystej „po adresie”?,

- Ewidencja Gruntów i Budynków a ksigi wieczyste,

- co to jest zbiór dokumentów,

- kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje si wykonalne, czy prawomocno orzeczenia ma na nie wpyw?,

- co zrobi z hipotek za zotówk ustanowion na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzi do jej zlikwidowania?,

- czy nieruchomo moe nie mie ksigi wieczystej?,

- czy nieruchomo moe nie mie waciciela?,

- co to s akta ksigi wieczystej?,

- co to jest ksiga wieczysta dawna?,

- problematyka odpisów z ksig wieczystych z okresu zaborów,

- wasno,

- ograniczone prawa rzeczowe (spódzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),

- uytkowanie wieczyste,

- suebno,

- odrbna wasno lokalu i prawo z ni zwizane,

- rkojmia wiary publicznej ksig wieczystych,

- zasada jawnoci ksig wieczystych.

 II. Analiza poszczególnych dziaów ksig wieczystych (praca z dokumentem):

1. Oznaczenie ksigi wieczystej.

2. Dzia I - O Oznaczenie nieruchomoci.

3. Dzia I – SP Spis praw zwizanych z wasnoci.

4. Dzia II – Wasno.

5.Dzia III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.

6. Dzia IV – Hipoteka.   

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzie (6 godzin)

 

*****************************************

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków