Logo Lex Consulting Agnieszka Lisak

 

**************************************** 

 I. Omówienie podstaw prawa rzeczowego w zakresie koniecznym do analizy i zrozumienia odpisów z ksiąg wieczystych:

 

- rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania,

- jak ustalić numer księgi wieczystej „po adresie”?,

- Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste,

- co to jest zbiór dokumentów,

- kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?,

- co zrobić z hipoteką za złotówkę ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak doprowadzić do jej zlikwidowania?,

- czy nieruchomość może nie mieć księgi wieczystej?,

- czy nieruchomość może nie mieć właściciela?,

- co to są akta księgi wieczystej?,

- co to jest księga wieczysta dawna?,

- problematyka odpisów z ksiąg wieczystych z okresu zaborów,

- własność,

- ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),

- użytkowanie wieczyste,

- służebność,

- odrębna własność lokalu i prawo z nią związane,

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,

- zasada jawności ksiąg wieczystych.

 II. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych (praca z dokumentem):

1. Oznaczenie księgi wieczystej.

2. Dział I - O Oznaczenie nieruchomości.

3. Dział I – SP Spis praw związanych z własnością.

4. Dział II – Własność.

5.Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia.

6. Dział IV – Hipoteka.   

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (6 godzin)

 

*****************************************

Copyright © 2008-2010 All rights reserved created by wizja.net Lex Consulting - kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków