« powrót do listy

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych z uwzględnieniem zaleceń wynikających z ISO 37001 (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować)

 

******************************

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy z zakresu obrotu gospodarczego:

- formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju,

- rodzaje spółek (spółka cywilna, spółki osobowe i spółki kapitałowe).

2a. Najczęściej występujące rodzaje nadużyć:

- łamanie procedur przetargowych celem doprowadzenia do dania zlecenia firmie „zaprzyjaźnionej”,

- zawieranie umów niepotrzebnych przez pracowników z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców (sprzęt AGD, wyjazdy zagraniczne…),

- zawieranie umów potrzebnych dla pracodawcy ale bez uwzględniania jego interesu z uwagi na otrzymywane bonusy od sprzedawców (sprzęt AGD, wyjazdy zagraniczne…),

- transferowanie pieniędzy z podmiotu poprzez zawieranie niepotrzebnych umów z „zaprzyjaźnionymi” firmami (consulting, ekspertyzy, analizy, marketing…),

- niegospodarność i jej rodzaje,

- przywłaszczanie majątku pracodawcy.

2b. Jak wykrywać w/w nadużycia i jak radzić sobie z nimi w drodze wprowadzanych procedur kontrolnych. Co dobrze napisane procedury kontrolne powinny zawierać.

2c. Korupcja, łapownictwo. Korupcja urzędnicza i gospodarcza.

3. Szczegółowe omówienie normy ISO 37001.

4. Problematyka zapewnienia właściwego przepływu informacji w firmie:

- czy wolno ignorować donosy?

- czy wolni ignorować skargi od klientów?

- donos czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?,

- skarga czy informacja mająca pomóc w prawidłowym zarządzaniu podmiotem?,

- tworzenie profesjonalnych procedur dotyczących rozpoznawania skarg,

- czy skargę może rozpoznawać osoba, której ona dotyczy?.

5. Problematyka działalności rad nadzorczych w spółkach kapitałowych i sprawowanej przez nie kontroli,

- co to jest rada nadzorcza i w których spółkach występuje?,

- cele i obowiązki rady nadzorczej,

- cykl życia spółki kapitałowej w ramach roku obrotowego,

- czy czytanie sprawozdania finansowego pozwala na wykrycie nadużyć w spółce, a jeżeli tak to jakich?,

- czym różni się sprawozdanie finansowe od bilansu?,

- jakie nadużycia pozwala wykryć badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?,

- cel badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

- co powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony rad nadzorczych – kierunki kontroli,

- co powinny zawierać prawidłowe procedury kontrolne układane dla rad nadzorczych?

6. Działanie na niekorzyść spółki przez członków zarządu.

7. Jak radzić sobie z praktyką obchodzenia procedur przetargowych.

8. Zasady reprezentacji przedsiębiorców tj. podpisywania umów. Omówienie zagadnienia celem uniknięcia zarzutu ich nieważności (działanie przez prokurentów, prezesów, wspólników).

9. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu.

10. Czy pełnomocnik w tym prokurent odpowiada za długi spółki wynikające z umów, które podpisuje?

11. Co jest lepsze i tańsze, dobrze napisana procedura kontrolna czy norma ISO. Mity i fakty związane z ISO.

METODY SZKOLENIOWE:

- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,  rozwiązywanie kazusów,

- wykład wzbogacony o techniki multimedialne (prezentacja w PP).

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (7 godzin)

 

******************************

 

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków