« powrót do listy

Certyfikowany asystent zarządu

 

****************************************

 

PROGRAM:

Problematyka obrotu gospodarczego i zawieranych w nim umów: 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w kraju.

Miejsce rejestracji przedsiębiorców.

Dokumenty zaświadczające o wiarygodności przedsiębiorców (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie z CEIDG).

Zasady zawierania umów w firmie i sporządzania aneksów.

Osoby uprawnione do zawierania umów w firmie: działanie przez wspólników, członków zarządu, pełnomocników, prokurentów.

Co to jest prokura?

Formy czynności prawnych (pisemna, akt notarialny, notarialne poświadczenie podpisu…)

Zasady uwierzytelniania dokumentów.

Rodzaje dokumentacji w firmie:

- Umowa z kontrahentami.

- Dokumentacja korporacyjna (umowa spółki, statut, akt założycielski, uchwały, protokoły, regulaminy zarządu i rady nadzorczej).

- Regulaminy w firmie i ich rodzaje.

Szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa spółek:

Rodzaje spółek.

Kapitał zakładowy, pojęcie wkładu, udziału, aportu.

Organy spółek, czy każda spółka musi mieć organy.

Zarząd:

Rola zarządu w spółce, zadania i kompetencje.

Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.

Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu? (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).

Opinia biegłego rewidenta, kiedy jest sporządzana oraz jej znaczenie.

Sprawozdanie finansowe i jego elementy.

Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego?

Rada Nadzorcza:

Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje.

Zgromadzenie wspólników:

Rola Rady Nadzorczej w spółce, zadania i kompetencje. 

 

METODYKA:

- praca z dokumentem (odpis z KRS, pełnomocnictwo),

- dyskusja kierowana,

- omawianie problemów praktycznych,

- wykład wzbogacony o przykłady,

- prezentacja w PP.

 

OPTYMALNY CZAS SZKOLENIA:

1 dzień (6,30 godziny) 

 

****************************************

Copyright © 2008-2010 All rights reserved      created by wizja.net                      Lex Consulting- kancelaria Kraków, radca prawny Kraków, kancelarie Kraków